มิเตอร์วัดวิเคราะห์ไฟฟ้า


distributech-Titlebar.jpg
64352/RP-3480-01-150.jpg
Power Meter Nodel : RP-3480
฿17,500.00 ฿15,400.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
76021/A20_150.jpg
A20
Power Meter Multi-function measurement
฿22,500.00 ฿15,500.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
126077/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

7451/Power Meter RP-3440  Icon.jpg
มิเตอร์วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า รุ่น RP3440
฿9,500.00 ฿8,500.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
78477/PM5350_03_150.jpg
Power Logic 1- 3 Phase + RS-485 Communication
฿28,700.00 ฿18,500.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
110390/PM8000_01_150.png
PM8243 Panel mount meter - intermediate metering
฿75,000.00 ฿60,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
15609/RICHTMASS-RP-3490-100.jpg
เพาเวอร์มิเตอร์ รุ่น : RP-3490
฿8,000.00 ฿7,500.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
79318/E40_150 .jpg
E45
3Phase Power Meter Digital kWh. Meter
฿16,500.00 ฿11,500.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
110392/PM8000_01_150.png
PM8244 Panel mount meter - intermediate metering
฿75,000.00 ฿65,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
78395/KP-835_01_150.jpg
มิเตอร์วัด วิเคราะห์พลังงาน แบบติดหน้าตู้ 96 x 96 มม.
฿7,500.00 ฿6,350.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน
Add to Cart
110386/PM8000_01_150.png
PM8240 Panel mount meter - intermediate metering
฿85,000.00 ฿75,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126066/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
66774/E00 Direct Type-01-150.jpg
Direct Type 1Phase 32A Model : E00
฿4,500.00 ฿2,850.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
108428/KP-630D_06_150.png
มิเตอร์วัด วิเคราะห์พลังงาน 3P / 4W แบบติดราง DIN
฿7,200.00 ฿6,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน
Add to Cart
126067/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
76021/A20_150.jpg
A20
Power Meter Multi-function measurement
฿22,500.00 ฿15,500.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
110385/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126068/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
64352/RP-3480-01-150.jpg
Power Meter Nodel : RP-3480
฿17,500.00 ฿15,400.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
110398/ION8800_01_150.png
IEC/DIN rack-mount meters for utility network monitoring
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126069/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart

สินค้าทั้งหมดในหมวด "มิเตอร์วัดวิเคราะห์ไฟฟ้า"

แสดงผล 1 - 18 จากทั้งหมด 32 รายการ
เรียงลำดับ:
126083/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126082/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126081/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126080/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126079/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126078/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126077/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126076/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126075/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126074/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 10MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126073/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126072/ION7650_01_150.png
ION7650 - wDispl - 5MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126071/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126070/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126069/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126068/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126067/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
126066/ION7650_01_150.png
ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
฿165,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
Add to Cart
หน้า: 1 2

thaiepay.com


images.jpegups_cc_pri_3d.jpg

FedEx  Rates and Transit

home._23_28658_23_Image-ImageFile.gif.jpeg

TNT Express service

logo-thailandPost_155x26.jpg

              Thailand Post

Calculating Shipping Cost

Epcos_Capacitor_200.png


Capacitor Epcos

เหมาะสำหรับใช้งานปรับค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์
เพื่อประหยัดพลังงาน ( Power Correction ) 5-50Kvar.  

BS039_02_200.png

ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว   ออกแบบสวยงามระยะตรวจจับ 12 เมตร

Goolgle Map

ABC_7L_02_200.png

แอลอีดีเตือนอากาศยาน
ผ่านมาตรฐาน FAA,ICAO, ANNEX. ราคาไมแพงมีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด ให้เลือก แอลอีดี อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง

KP-838_06_200.png


KP-835
มิเตอร์วัดวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  Class 0.5  ราคาไม่แพง   มี Software รองรับ   ติดตั้งง่าย  ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ามากถึง  52 ค่า  เหมาะสำหรับงานประหยัดพลังงาน   การบริหารต้นทุนด้านพลังงาน


PFR-6-06-150.jpg
6Step. APFC.  เพาเวอร์แฟคเตอร์ คอนโทรลเลอร์ OEM. จากต่างประเทศ คุณภาพ  ใช้งานง่าย  6,500 บาท


Siamenergysaving  Web Site Licence Icon copy.jpg

download-logo_160.png


Vistor-150.png