งานบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า

19 มีนาคม 2560 10:53:12

pic-sevice1.jpg

การบริการจาก SEC ให้การบริการที่หลาก หลาย การซ่อมบำรุงและงานทางวิศวกรรม – บริการของเราครอบคลุมถึงการรักษาประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานของหม้อแปลง LTC และอุปกรณ์อื่นๆในระบบพลังงานไฟฟ้าของคุณไม่ว่าเครื่องจะผลิดโดย SEC หรือโดยผู้ผลิตรายอื่น SEC ให้การบริการ ซ่อมบำรุง และการช่วยเหลือทางวิศวกรรมเพื่อให้หม้อแปลงของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และให้บริการถอดเปลี่ยนเครื่องที่มีอยู่เดิม

การบริการของ SEC ยังมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อในกรณีที่มีปริมาณมากเกินกว่าจำนวนพนักงานที่ คุณมี เราให้ความช่วยเหลือในงานซ่อมบำรุงตามทีคุณต้องการ และถ้าคุณต้องการการซ่อมบำรุงแบบเบ็ดเสร็จทาง SEC ก็ยินดีให้บริการ:

การ บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
ใช้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
SEC สามารถรับงานได้ผ่านการประมูลและการสั่งซื้อ หรือการร่วมพัฒนาภายใต้สัญญาการบริการที่เหมาะกับคุณ

มีการให้บริการทั่วประเทศ - โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมที่มีอยู่ทั่วไทย SEC จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการได้ตามความต้องการของคุณด้วยเครื่องมือที่ครบ ครันและพร้อมที่จะทำงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์:

• เครื่องดูดน้ำมัน
• รถบรรทุกน้ำมัน
• รถยกและอุปกรณ์
• อุปกรณ์พิเศษ
• เครื่องมืออื่นๆ

ตัวแทนจำหน่ายและบริการของ SEC มีความพร้อมสำหรับความต้องการของคุณและสามารถเสนอโครงการต่างๆและทำความเข้า ใจในงานของคุณก่อนการจัดทำราคา ผู้จัดการฝ่ายบริการของเราก็จะคอยดูแลช่างเทคนิคให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตาม งานที่คุณต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงปกติหรืองานฉุกเฉิน SEC พร้อมที่จะให้บริการ


การ ย้ายและติดตั้งหม้อแปลง


SEC บริการย้ายและติดตั้งหม้อแปลงด้วยประสบการณ์และความชำนาญ . ไม่ว่าจะเป็นการอัพเกรดหรือการย้ายเพื่อเพิ่มโหลด การเปลี่ยนเครื่องใหม่และงานอื่นๆ SEC จะรับผิดชอบงานย้ายนี้ทั้งหมด • การเตรียมสำหรับการขนส่งหม้อแปลง
• การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
• การถอดชิ้นส่วน
• การว่าจ้างและประสานงานกับหน่วยงานย้ายและติดตั้งเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่อง ของคุณทางรถบรรทุก ทางรถไฟ หรือทางเรือ
• การย้ายเครื่องไปตั้งบนฐานราก
• การประกอบชิ้นส่วนหลังการขนส่ง
• กระบวนการดูดและเติมน้ำมันหม้อแปลงใน กรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายหลายๆครั้งเช่นการย้ายเครื่องที่สองหรือชิ้น ส่วน คุณสามารถวางใจใน SEC ได้ว่าเราจะจัดการงานทั้งหมดนั้นได้ด้วยความชำนาญของเรา .


มาตรฐานที่รับรอง  :


 UL-LOGOS.jpg


VDO. Guide Transformer Test