โคมไฟส่องเอนกประสงค์

13 พฤษภาคม 2553 22:48:01UKFL - 1001


UKFL - 2001
 
  ขั้ว : R7s
วัตต์ : 300-500w
วัสดุ : Alu
ใช้กับหลอด : Halogen
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 70-150w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
           
 
UKFL - 2002


UKFL - 2003
 
  ขั้ว : R7s
วัตต์ : 70-150w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
  ขั้ว : R7s
วัตต์ : 70-150w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
           
 
UKFL - 3001


UKFL - 3002
 
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
           
 
UKFL - 3003


UKFL - 3004
 
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 2000w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 400w
วัสดุ : Alu Diecast
มาตรฐาน : IP65
ใช้กับหลอด : MH, HPS
ขนาด Reflector : 420 mm.
ขนาด Gear box : 200x395 mm.