โคมไฟฟ้าโรงงาน

13 พฤษภาคม 2553 22:18:08

โคมไฟฟ้าโรงงาน

UKHB - 1001       UKHB - 1002    
    ขั้ว : E27
วัตต์ : 70-150w
วัสดุ : Aluminium + PC
ใช้กับหลอด : MH, Compact
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : Alu Diecast + PC
ใช้กับหลอด : MH, MV, HPS
       
       
  UKFL - 2001       UKHB - 2002    
    ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : Alu Diecast
ใช้กับหลอด : MH, MV, HPS
    ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : Alu Diecast
ใช้กับหลอด : MH, MV, HPS
               
       
  UKFL - 2003       UKHB - 2004    
  ขั้ว : E40
วัตต์ : 250-400w
วัสดุ : PC
ใช้กับหลอด : MV, Compact
  ขั้ว : E27
วัตต์ : 150w
วัสดุ : Aluminium
ใช้กับหลอด : MV, Compact