โคมฟลูออเรสเซนต์ IN DOOR -1

13 พฤษภาคม 2553 21:47:30
โคมกรองแสงฝังฝ้า พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
L1
W
W1
H
UKFD1R-118A
1x18W
610
595
295
265
120
UKFD1R-218A
2x18W
610
595
295
265
120
UKFD1R-218L/A
2x18W
610
595
595
565
120
UKFD1R-318A
3x18W
610
595
595
565
120
UKFD1R-136A
1x36W
1220
1195
295
265
120
UKFD1R-236A
2x36W
1220
1195
295
265
120
UKFD1R-236L/A
2x36W
1220
1195
595
565
120
UKFD1R-336A
3x36W
1220
1195
595
565
120
 
 
  Louver Luminaire
   
โคมตะแกรงติดลอย พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKFL1S-118A
1x18W
610
300
100
UKFL1S-218A
2x18W
610
300
100
UKFL1S-218L/A
2x18W
610
600
100
UKFL1S-318A
3x18W
610
600
100
UKFL1S-136A
1x36W
1220
300
100
UKFL1S-236A
2x36W
1220
300
100
   
    โคมตะแกรงฝังฝ้า พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
L1
W
W1
H
UKFL1R-118A
1x18W
595
610
295
265
100
UKFL1R-218A
2x18W
595
610
295
265
100
UKFL1R-218L/A
2x18W
595
610
595
565
100
UKFL1R-318A
3x18W
595
610
595
565
100
UKFL1R-136A
1x36W
1195
1220
295
265
100
UKFL1R-236A
2x36W
1195
1220
295
265
100
UKFL1R-236L/A
2x36W
1195
1220
595
565
100
UKFL1R-336A
3x36W
1195
1220
595
565
100
 
 
   
    Others Luminaire
    โคมคอมแพ็ค
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBC-118
1x18W
655
47
90
UKBC-136
1x36W
1265
47
90
 
   
    โคมกันน้ำกันฝุ่น
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKWP-118S
1x18W
658
100
101
UKWP-218S
2x18W
658
158
101
UKWP-136S
1x36W
1268
100
101
UKWP-236S
2x36W
1268
158
101
 
   
  Decorative Louver Luminaire
   
UK-V/CURVE
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UK-CURVE-236L
2x36/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-336L
3x36/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-155L
1x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-255L
2x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-355L
3x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-214T
2x14/T5
598
598
125
UK-CURVE-314T
3x14/T5
598
598
125
UK-CURVE-228T
2x28/T5
1198
598
125
   
    UK-CURVE
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UK-CURVE-236L
2x36/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-336L
3x36/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-155L
1x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-255L
2x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-355L
3x55/TC-L
598
598
125
UK-CURVE-214T
2x14/T5
598
598
125
UK-CURVE-314T
3x14/T5
598
598
125
UK-CURVE-228T
2x28/T5
1198
598
125
 
 
   
    UK-CURVE WING
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UK-C/WING-236L
2x36/TC-L
598
598
175
UK-C/WING-155L
1x55/TC-L
598
598
175
UK-C/WING-255L
2x55/TC-L
598
598
175
UK-C/WING-114T
1x14/T5
598
598
175
UK-C/WING-214T
2x14/T5
598
598
175
UK-C/WING-228F
2x18/FL
598
598
175
UK-C/WING-128T
1x28/T5
1198
598
175
UK-C/WING-228T
2x28/T5
1198
598
175
UK-C/WING-236F
2x36/FL
1198
598
175
 
   
    UK-WING
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UK-WING-236L
2x36W/TC-L
600
300
150
UK-WING-155L
1x55/TC-L
600
300
150
UK-WING-255L
2x55/TC-L
600
300
150
UK-WING-114T
1x14/T5
600
300
150
UK-WING-214T
2x14/T5
600
300
150
UK-WING-218F
2x18/FL
600
300
150
UK-WING-128T
1x28/T5
1200
300
150
UK-WING-228T
2x28/T5
1200
300
150
UK-WING-236F
2x36/FL
1200
300
150