หลอดฟลูออเรสเซนต์ในอาคาร

13 พฤษภาคม 2553 21:49:27


Batten Luminaire
   
โคมกล่องเหล็ก
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKB -118
1x18W
635
60
95
UKB -218
2x18W
635
122
110
UKB -136
1x36W
1245
60
95
UKB -236
2x36W
1245
122
110
   
    โคมอกไก่
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBV -118
1x18W
635
160
106
UKBV -218
2x18W
635
160
83
UKBV -136
1x36W
1245
160
106
UKBV -236
2x36W
1245
160
83
 
   
   
    โคมตะแกรงลวด
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBG -118
1x18W
635
60
110
UKBG -218
2x18W
635
122
110
UKBG -136
1x36W
1245
60
110
UKBG -236
2x36W
1245
122
110
 
   
    โคมกันฝน
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBR -118
1x18W
635
60
155
UKBR -218
1x36W
1245
60
155
 
   
    โคมโรงงาน
    - แผ่นสะท้อนสีขาว
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBL1 -118
1x18W
635
124
75
UKBL1 -218
2x18W
635
215
80
UKBL1 - 136
1x36W
1245
124
75
UKBL1 -236
2x36W
1245
215
80
 
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKBL2 -118A
1x18W
635
60
75
UKBL2 -218A
2x18W
635
122
80
UKBL2 - 136A
1x36W
1245
60
75
UKBL2 - 236A
2x36W
1245
122
80
     
  Diffuser Luminaire
   
โคมติดผนัง แผ่นกรองแสงตัว L
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKU2-118 1x18W 635 90 90
UKU2-136 1x36W 1245 90 90
   
    โคมติดผนัง แผ่นกรองแสงตัวโค้ง
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKU3-118 1x18W 635 90 90
UKU3-136 1x36W 1245 90 90
 
 
   
    โคมตัวยู
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKU1-118 1x18W 635 65 90
UKU1-218 2x18W 1245 200 90
UKU1-136 1x36W 635 65 90
UKU1-236 2x36W 1245 200 90
 
   
    โคมกรองแสงติดลอย พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
UKFD1S-118A
1x18W
610
300
100
UKFD1S-218A
2x18W
610
300
100
UKFD1S-218L/A
2x18W
610
600
100
UKFD1S-318A
3x18W
610
600
100
UKFD1S-136A
1x36W
1220
300
100
UKFD1S-236A
2x36W
1220
300
100
UKFD1S-236L/A
2x36W
1220
600
100
UKFD1S-336A
3x36W
1220
600
100มีต่อ