โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ( IN DOOR )-2

6 พฤษภาคม 2553 12:43:09


               
 
   
Halogen MR16/UK-VERVE
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
Cutting Dia.
Cutting Dia. 1xMR16 12V 50W
max (adjustable)
90 90 83 80x80
   
    Halogen MR16/UK-VIVIA
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
Cutting Dia.
UK-VIVIA-1
1xMR16 12V 50W max
125
125
103
110x110
UK-VIVIA-2
2xMR16 12V 50W max
215
125
103
205x110
UK-VIVIA-3
3xMR16 12V 50W max
305
125
103
290x110
UK-VIVIA-4
4xMR16 12V 50W max
395
125
103
380x110
           
 
   
   
    QR111/UK-VIVID
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
Cutting Dia.
UK-VIVID-1
1xQR111 12V 100W max
195
195
95
175x175
UK-VIVID-2
2xQR111 12V 100W max
345
195
95
325x175
UK-VIVID-3
3xQR111 12V 100W max
485
195
95
465x175
UK-VIVID-4
4xQR111 12V 100W max
626
195
95
610x175
           
 
   
    PAR30/UK-VIVO
 
Model
Lamp (Watts)
Dimension (mm.)
L
W
H
Cutting Dia.
UK-VIVO-1
1xPAR30 220V 100W max
195
195
123
175x175
UK-VIVO-2
2xPAR30 220V 100W max
345
195
123
325x175
UK-VIVO-3
3xPAR30 220V 100W max
485
195
123
465x175
UK-VIVO-4
4xPAR30 220V 100W max
626
195
123
610x175
           
 
   
                   
       
                   
 
  Square Adjustable Downlight
 

 
 
 
  Ceiling Mounted Downlight
 
Model
Dimension (mm)
Lamp Holder
L
H
UK-VIVO-1
1xPAR30 220V 100W max
E27
UK-VIVO-2
2xPAR30 220V 100W max
E27
UK-VIVO-3
3xPAR30 220V 100W max
E27
UK-VIVO-4
4xPAR30 220V 100W max
E27