โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ( IN DOOR )

6 พฤษภาคม 2553 12:46:55

DL-001
 
DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 140 mm
Height = 160 mm
Cutting Dia. = 95 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
   
                   
                   
 
DL-001

DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 175 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 140 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
   
                   
                   
 
DL-001

DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 160 mm
Height = 185 mm
Cutting Dia. = 135 mm
  Dimension
Diameter = 150 mm
Height = 200 mm
Cutting Dia. = 115 mm
  Dimension
Diameter = 125 mm
Height = 170 mm
Cutting Dia. = 110 mm
  Dimension
Diameter = 135 mm
Height = 165 mm
Cutting Dia. = 115 mm
   
                   
                   
 
DL-001
 
DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
   
                   
                   
 
DL-001

DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 180 mm
Height = 125 mm
Cutting Dia. = 165 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 90 mm
Height = 75 mm
Cutting Dia. = 80 mm
   
                   
                   
 
DL-001

DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 210 mm
Height = 155 mm
Cutting Dia. = 180 mm
  Dimension
Diameter = 190 mm
Height = 110 mm
Cutting Dia. = 175 mm
  Dimension
Diameter = 210 mm
Height = 140 mm
Cutting Dia. = 190 mm
  Dimension
Diameter = 250 mm
Height = 125 mm
Cutting Dia. = 230 mm
   
                   
                   
 
DL-001
 
DL-001

DL-001

DL-001
   
    
  Dimension
Diameter = 100 mm
Height = 50 mm
Cutting Dia. = 85 mm
  Dimension
Diameter = 80 mm
Height = 25 mm
Cutting Dia. = 70 mm
  Dimension
Diameter = 130 mm
Height = 75 mm
Cutting Dia. = 105 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
   
                   
                   
 
DL-001

DL-001

DL-001

DL-001-3
   
    
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 170 mm
Height = 180 mm
Cutting Dia. = 150 mm
  Dimension
Diameter = 80 mm
Height = 25 mm
Cutting Dia. = 70 mm
  Dimension
Diameter = 115 mm
Height = 80 mm
Cutting Dia. = 105 mm
   
                   
                   
 
DL-001-37

DL-001

DL-001

DL-001
   
    
                   
  Dimension
Diameter = 105 mm
Height = 50 mm
Cutting Dia. = 95 mm
  Dimension
Diameter = 80 mm
Height = 55 mm
Cutting Dia. = 70 mm
  Dimension
Diameter = 110 mm
Height = 105 mm
Cutting Dia. = 100 mm
  Dimension
Diameter = 110 mm
Height = 105 mm
Cutting Dia. = 100 mm
   
                   
       


           มีต่อ