คำถามที่พบบ่อย

4 พฤษภาคม 2553 21:47:02

  • ทำมาตรการการประหยัดพลังงานไปแล้ว   แต่ไม่รู้ประหยัดจริงเป็นเท่าใด ?
ตอบ   ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังการประหยัดพลังงานเพื่อดูแนวโน้มการใช้พลังงานและควบคุมค่า ดีมานด์,  เพาเวอร์เฟคเตอร์,  หรือฮาร์โมนิคต่างๆ

  • ไฟฟ้าดับบ่อยแต่หาสาเหตุุไมไ้ด้ ? 
ตอบ  ต้องติดตั้ง Power monitoring เพื่อตรวจสอบค่าฮาร์โมนิคที่เกิดกับวงจรของท่านครับบางทีท่านอาจจะเป็นคนสร้างฮาร์โมนิคก็ได้ครับ     เมื่อหลายปีก่อนวงจรของท่านเป็นปกติแต่ต่อมาก็มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่เข้ามาใช้วงจรเดียวกับท่านครับ    จะดีมากถ้าท่านมี Power monitoring System

  • เสียเวลาเดินจดมิเตอร์ไฟฟ้ามาก    แถมได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ?