แบบผสมผสานขนาด 100 kWp

28 กุมภาพันธ์ 2553 8:52:33

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 100 kWp (100 kWp PV – Diesel Generator Hybrid Minigrid System) : เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยลีโอนิคส์ เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้กับการไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) โดยระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100 kWp, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ Bidirectional ขนาด 60 kW (60 kW Bidirectional Inverter) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้าขนาด 100 kW (100 kW Grid connected Inverter) พร้อมมีระบบควบคุม Hybrid System Controller ที่ออกแบบทางวิศวกรรมโดยลีโอนิคส์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการนำพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานด้วย ประสิทธิภาพสูงสุด (Advanced Dynamic Energy) แล้วยังมีระบบการตรวจสอบและควบคุมระบบจากระยะไกล (Remote Monitoring and Control)

100kW_diagram_th.gif

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานได้ผลแล้วที่ : ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้วที่เกาะคาปาส รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียในขณะนี้ นอกจากนี้ ลีโอนิคส์ยังผสานความร่วมมือกับ TNBES อันเป็นบริษัทลูกของ TNB เพื่อพัฒนาระบบที่เกาะคาปาสให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่ม มากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

hybrid_100kwp.jpg

รายละเอียดเพิ่ม