น้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ

21 กุมภาพันธ์ 2553 9:37:41

ระบบหมุนเวียนพลังงานเหลือใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการประหยัดพลังงานที่จะใช้ใหม่เช่น   น้ำร้อนจากระบบปรับอากาศ   เราสามารถลดต้นทุนค่าพลังงานการผลิตน้ำร้อนและทำให้เครื่องปรับอากาศเย็นเร็วขึ้นลดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศได้อีก
Siamenergysaving น้ำรอนจากเครื่องปรับอากาศ.bmp


เราสามารถออกแบบและช่วยท่านบริหารพลังงานที่มีจากการเหลื่อใช้งาน   กรณีน้ำร้อนที่ได้จากแอร์  (Condensing Unit ) จะมีอุณหถูมิระหว่าง  60-65 องศาหากต้องการนำน้ำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ไปใช้งานเราก็สามารถประกอบ Heater และ Autothermo Sensor  เข้ากับระบบ Outlet ก่อนการนำน้ำไปใช้งานสามารถประหยัดได้  70 เปอร์เซ็นต์

หลักการทำงาน
เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ คือการนำความร้อนซึ่งต้องทิ้งเปล่า (Waste Heat) จากเครื่องปรับอากาศไปใช้ผลิตน้ำร้อนเพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือใช้จากเครื่องปรับอากาศ ได้น้ำร้อน ใช้ฟรี โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ๆ และยังช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้ในอีกทางหนึ่ง ขณะเครื่องปรับอากาศทำงานสารทำความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์จะมีอุณหภูมิ สูง และจะถูกส่งไปนำความร้อนออกเพื่อให้มีอุณหภูมิต่ำลง เช่น ใช้ลมเป็นตัวถ่ายเทความร้อนออกเหมือนกับคอนเดนซิ่งยูนิตตามบ้าน Asetplus สามารถนำความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งที่คอนเดนเซอร์มาใช้ประโยชน์โดยนำกลับมาแลก เปลี่ยนความร้อนกับน้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเป็นน้ำร้อน โดยใช้การตัดต่อวงจรท่อน้ำยาสารทำความเย็นของระบบปรับอากาศ การนำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อนนั้น อาศัยหลักการนำความร้อนจากน้ำยาทำความเย็นในระบบปรับอากาศ มาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหรือของเหลวในอัตราที่เหมาะสม โดยนำความร้อนจากสารทำความเย็นในขณะที่เป็นสภาวะก๊าซร้อน เมื่อออกจากคอมเพรซเซอร์ไปผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวกับน้ำที่ เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนอันจะมีผลให้น้ำยาทำความเย็นที่มีอุณหภูมิ สูง(ประมาณ 80-90 C?) เย็นลงในขณะที่น้ำที่อยู่ในถังเก็บความร้อนจะมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศสามารถระบายความร้อนได้เร็วขึ้น คอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะช่วยสร้างความเย็นภายในห้องได้เพิ่มขึ้นโดยคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ยาวนานขึ้น ส่วนน้ำร้อนที่ได้ก็สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไปได้

Domatic Brochure
Commercial Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

( ติดต่อ )